امامزادگان استان هرمزگان[ شنبه 11 آذر 1396 ] [ 20:46 ] [ مرتضی ذاکری ]

تصاویر شام غریبان (امامزاده سیدمحمود)1396

تصاویر شام غریبان (امامزاده سیدمحمود)1396


 

 

 

 

برای دیدن تمام تصاویر به ادامه مطلب بروید
ادامه مطلب ...
[ جمعه 14 مهر 1396 ] [ 21:3 ] [ مرتضی ذاکری ]

ویدئو سینه زنی هیئت عزاداران بیکاه(امامزاده سید محمود)

 

720P

 

480P

 

320P[ جمعه 14 مهر 1396 ] [ 12:55 ] [ مرتضی ذاکری ]

تصاویر زنجیر زنی امامزاده سید محمود (ع)

تصاویر زنجیر زنی امامزاده سید محمود (ع)

 

 

برای دیدن تمام تصاویر به ادامه مطلب بروید
ادامه مطلب ...
[ جمعه 14 مهر 1396 ] [ 10:44 ] [ مرتضی ذاکری ]

ساخت حلیم در امامزاده سید محمود (ع)

ساخت حلیم در امامزاده سید محمود (ع)

 

 

 

برای دیدن تمام تصاویر به ادامه مطلب بروید
ادامه مطلب ...
[ جمعه 14 مهر 1396 ] [ 10:15 ] [ مرتضی ذاکری ]

برگزاری تعزیه در امامزاده سید محمود(ع) 6 محرم

برگزاری تعزیه در امامزاده سید محمود(ع) 6 محرم

 


 

برای دیدن تمام تصاویر به ادامه مطلب بروید
ادامه مطلب ...
[ جمعه 14 مهر 1396 ] [ 9:44 ] [ مرتضی ذاکری ]

ویدئو زنجیر زنی هیئت عزاداران بیکاه(امامزاده سید محمود)

 

 

 

720p

 

480p

 

320p[ سه شنبه 11 مهر 1396 ] [ 7:59 ] [ مرتضی ذاکری ]

تصاویر دمام زنی هیئت عزاداران مسجد بلال اسلام آباد(امامزاده سید محمود)

[ شنبه 08 مهر 1396 ] [ 8:27 ] [ مرتضی ذاکری ]

تصاویر میکث شده دمام زنی هیئت عزاداران مسجد بلال اسلام آباد(امامزاده سید محمود)

 

تصاویر میکث شده دمام زنی هیئت عزاداران مسجد بلال اسلام آباد(امامزاده سید محمود)

 

 

 

 

720p

 

480p

 

320p

 [ جمعه 07 مهر 1396 ] [ 20:50 ] [ مرتضی ذاکری ]

ویدئو دمام زنی هیئت عزاداران جوانان مسجد بلال اسلام آباد(امامزاده سید محمود)

 

ویدئو دمام زنی هیئت عزاداران جوانان مسجد بلال اسلام آباد(امامزاده سید محمود)

 

 

 

 

720p

 

480p

 

320p

 [ جمعه 07 مهر 1396 ] [ 20:32 ] [ مرتضی ذاکری ]