ویدئوهای تاسوعا 90(امامزاده سیدمحمود)

ویدئوهای تاسوعا 90(امامزاده سیدمحمود)

سینه زنی ظهر تاسوعا امامزاده                                 دمام زنی روز تاسوعا در امامزاده                    


                    

نرم افزار برای اجرای ویدئوهامنبع : امامزاده سید محمود

 1390تصاویر همایش پیادروی خانوادگی

همایش پیادروی خانوادگی1390
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
  


  

نرم افزار برای اجرای فایل زیپ

 

منبع : امامزاده سید محمود

 

 

 تصاویر دعای عرفه 1390

تصاویر برگزاری دعای عرفه در امامزاده سیدمحمود(رض)

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     


نرم افزار برای اجرای فایل زیپ

منبع : امامزاده سید محمود

 جشن عید غدیر خم 1390 (امامزاده سید محمود)

جشن عید غدیر خم 1390 (امامزاده سید محمود)

     


     


     


     


     


     


     


     


     


     


     


     

     


     

 

 

نرم افزار برای اجرای فایل زیپ

برای دانلود روی تصویر زیر کلیک کنید

 

منبع : امامزاده سید محمود

 

 تصاویر اربعین1390

تصاویر اربعین1390

 

       

       

       

       

       

       

 

 

 

نرم افزار برای اجرای فایل زیپ

منبع : امامزاده سید محمود

 

 تصاویر محرم 1390

تصاویر محرم 1390

                   

          

           

 

 


نرم افزار برای اجرای فایل زیپ

منبع : امامزاده سید محمود تصاویر گلچین شده از امامزاده سید محمود 1390

  تصاویر گلچین شده از امامزاده سید محمود 1390


          

  تصاویر جشن عید غدیر خم 1390

جشن عید غدیر خم 1390 (امامزاده سید محمود)

     


     


     


     


     


     


     


     


     


     


     


     

     


     

 

 

نرم افزار برای اجرای فایل زیپ

برای دانلود روی تصویر زیر کلیک کنید

 

منبع : امامزاده سید محمود