تصاویر گلچین شده از امامزاده سید محمود 1391

  تصاویر گلچین شده از امامزاده سید محمود 1391


          

  [ جمعه 12 آبان 1391 ] [ 6:48 ] [ مرتضی ذاکری ]

تصاویر میلاد پیامبر اکرم91(امامزاده سیدمحمود)


میلاد پیامبر اکرم91(امامزاده سیدمحمود)

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

  

نرم افزار برای اجرای فایل زیپ

برای دانلود روی تصویر زیر کلیک کنید

 

منبع : امامزاده سید محمود

 

 [ سه شنبه 09 آبان 1391 ] [ 23:51 ] [ مرتضی ذاکری ]

ویدئوهای تاسوعا 90(امامزاده سیدمحمود)

ویدئوهای تاسوعا 90(امامزاده سیدمحمود)

سینه زنی ظهر تاسوعا امامزاده                                 دمام زنی روز تاسوعا در امامزاده                    


                    

نرم افزار برای اجرای ویدئوهامنبع : امامزاده سید محمود

 [ یکشنبه 20 آذر 1390 ] [ 23:55 ] [ مرتضی ذاکری ]

1390تصاویر همایش پیادروی خانوادگی


همایش پیادروی خانوادگی1390
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
  


  

نرم افزار برای اجرای فایل زیپ

 

منبع : امامزاده سید محمود

 

 

 [ چهارشنبه 09 آذر 1390 ] [ 23:47 ] [ مرتضی ذاکری ]

تصاویر دعای عرفه 1390

تصاویر برگزاری دعای عرفه در امامزاده سیدمحمود(رض)

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     


نرم افزار برای اجرای فایل زیپ

منبع : امامزاده سید محمود

 [ جمعه 27 آبان 1390 ] [ 23:42 ] [ مرتضی ذاکری ]

جشن عید غدیر خم 1390 (امامزاده سید محمود)


جشن عید غدیر خم 1390 (امامزاده سید محمود)

     


     


     


     


     


     


     


     


     


     


     


     

     


     

 

 

نرم افزار برای اجرای فایل زیپ

برای دانلود روی تصویر زیر کلیک کنید

 

منبع : امامزاده سید محمود

 

 [ یکشنبه 15 آبان 1390 ] [ 23:22 ] [ مرتضی ذاکری ]

تصاویر اربعین1390


تصاویر اربعین1390

 

       

       

       

       

       

       

 

 

 

نرم افزار برای اجرای فایل زیپ

منبع : امامزاده سید محمود

 

 [ یکشنبه 15 آبان 1390 ] [ 23:14 ] [ مرتضی ذاکری ]

تصاویر محرم 1390


تصاویر محرم 1390

                   

          

           

 

 


نرم افزار برای اجرای فایل زیپ

منبع : امامزاده سید محمود [ یکشنبه 15 آبان 1390 ] [ 23:10 ] [ مرتضی ذاکری ]

تصاویر گلچین شده از امامزاده سید محمود 1390

  تصاویر گلچین شده از امامزاده سید محمود 1390


          

  [ پنجشنبه 12 آبان 1390 ] [ 6:46 ] [ مرتضی ذاکری ]

تصاویر جشن عید غدیر خم 1390


جشن عید غدیر خم 1390 (امامزاده سید محمود)

     


     


     


     


     


     


     


     


     


     


     


     

     


     

 

 

نرم افزار برای اجرای فایل زیپ

برای دانلود روی تصویر زیر کلیک کنید

 

منبع : امامزاده سید محمود

 [ دوشنبه 09 آبان 1390 ] [ 23:52 ] [ مرتضی ذاکری ]