کرامات مزار شریف (امامزاده سیدمحمود)

کرامات مزار شریف امامزاده

کرامات امامزاده سید محمود به دوران حیاتش محدود نمی شود و مردم پس از مرگش به پاس احترام به او بر روی قبرش سایبانی و سپس اتاقکی بنا نمودند و مرقدش مزار انسانهای دردمندی شد که به وسیله او به خدا پناه می برند و گره های کور زندگی خود را با تضرع به درگاه خداوند در محضر او می گشایند . کرامات او چنان متواتر و سینه به سینه در میان نساها باقی مانده که جای هیچ گونه شک و تردیدی را بر جای نمی گذارد کرامات پس از مرگش موید حقانیت اطلاعات رسیده در زمان حیات آن بزرگوار است کراماتی که این حقیر خوددر زندگی دیده و یا به وثوق از نزدیکان شنیده ام که روز به روز بر ایمانم نسبت به این بزرگوار می افزود و سالها برایم عقده ای بود که چرا این مزار نور اینگونه در خلوت بی خبری ما انسانها قرار گرفته است تا اینکه توفیق رفیق شد و به همت هیآت امنا و مردم شریف روستای سکل و اراده اوقاف استان هرمزگان موفق به باسازی این آستان مقدس شدیم.

 

با نقلهای متواتر از بزرگان و ریش سفیدها که ود شاهد این کرامت بوه ادند کرامات زیاد و داستانهای شگفتی برایم نقل کرده اند و یا این حقیر که خود از ارادتمندان به این سید جلیل القدر هستم حقایقو کرامت عجیبی در خواب وبیداری دیده و یا بارها از فرد  موثق شنیده ام که جهت مزیده فایده به برخی از آن اشاره می کنم .


منبع:کتابچه نسل کوثر


 

 

نرم افزار برای اجرای فایل های pdf

منبع : امامزاده سید محمود [ چهارشنبه 15 آبان 1392 ] [ 22:52 ] [ مرتضی ذاکری ]

مطالب مرتبط