شعری در مدح( امامزاده سید محمود)

شعری در مدح امامزاده سید محمود

سید محمودی و از نسل آل کوثری    

                                 فخر مردان خدایی از تبار حیدری

 

تو بلا جوی خدایی نور آل مصطفی

 

                                شمس عالم تابی و فرزند پور خیبری

 

خاک رودان شد مزین از قدوم پاک تو

 

                                ای دو صد قربان خاکت توتیای اطهری

 

دلو آبت پرده از اسرار پنهانت کشید

 

                                 ورنه میدانم که بر هر مهتری تو سروری

 

آستانت شمع و ما جمله همه پروانه ایم

 

                                جان به قربانت تو شمعی که زمردم برتری

 

تو زنسل عابدی نامش محمد زین او

 

                                خودتو محمودی و هم تاج عبادت بر سری

 

بوی عاشورا گرفتی از مشام جد خویش

 

                               شد مجاب از عطر بابت وه که همچو عنبری


منبع:کتابچه نسل کوثر


 نرم افزار برای اجرای فایل های pdf

منبع : امامزاده سید محمود

 

 [ سه شنبه 15 آبان 1386 ] [ 22:59 ] [ مرتضی ذاکری ]

مطالب مرتبط