اقتدا به امام زمان-ارتباط به امام زمان(آیت الله وحید خراسانی)(صوتی)

آیت الله وحید خراسانی

   اقتدا به امام زمان                                      ارتباط به امام زمان

      

 

منبع : امامزاده سید محمود[ سه شنبه 24 دي 1392 ] [ 10:39 ] [ مرتضی ذاکری ]