اهميت نيمه ي شعبان-امام زمان ناظر ماست(آیت الله مظاهری)(صوتی)

آیت الله مظاهری

  اهميت نيمه ي شعبان                              امام زمان ناظر ماست

    

 

منبع : امامزاده سید محمود[ سه شنبه 24 دي 1392 ] [ 10:43 ] [ مرتضی ذاکری ]