بهترين و بد ترين ياد-خوشا به حال چه کسي(استاد عدالتیان)(صوتی)

استاد عدالتیان

      بهترين و بد ترين ياد                                   خوشا به حال چه کسي

     

 

منبع : امامزاده سید محمود[ سه شنبه 24 دي 1392 ] [ 10:33 ] [ مرتضی ذاکری ]