تصاویر دعای عرفه 1390

تصاویر برگزاری دعای عرفه در امامزاده سیدمحمود(رض)

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     


نرم افزار برای اجرای فایل زیپ

منبع : امامزاده سید محمود

 [ جمعه 27 آبان 1390 ] [ 23:42 ] [ مرتضی ذاکری ]