معجزات و کرامات امام زمان.معرفت ما نسبت به امام زمان(استاد صاحب الامری)(صوتی)

استاد صاحب الامری

        معرفت ما نسبت به امام زمان(عج)               معجزات و کرامات امام زمان(عج)

                

منبع : امامزاده سید محمود[ پنجشنبه 19 دي 1392 ] [ 0:11 ] [ مرتضی ذاکری ]