ویدئوهای تاسوعا 90(امامزاده سیدمحمود)

ویدئوهای تاسوعا 90(امامزاده سیدمحمود)

سینه زنی ظهر تاسوعا امامزاده                                 دمام زنی روز تاسوعا در امامزاده                    


                    

نرم افزار برای اجرای ویدئوهامنبع : امامزاده سید محمود

 [ یکشنبه 20 آذر 1390 ] [ 23:55 ] [ مرتضی ذاکری ]