close
تبلیغات در اینترنت
ویدئوهای تاسوعا 90(امامزاده سیدمحمود)

ویدئوهای تاسوعا 90(امامزاده سیدمحمود)

ویدئوهای تاسوعا 90(امامزاده سیدمحمود)

سینه زنی ظهر تاسوعا امامزاده                                 دمام زنی روز تاسوعا در امامزاده                    


                    

نرم افزار برای اجرای ویدئوهامنبع : امامزاده سید محمود

 [ یکشنبه 20 آذر 1390 ] [ 23:55 ] [ مرتضی ذاکری ]