ياران امام زمان(عج) در زمان غيبت-محبت امام زمان(عج)(استاد هاشمی نژاد)(صوتی)

استاد هاشمی نژاد

     اهميت وجود امام زمان                               در باب انتظار

    

   دوستي امام زمان(عج)                                 اعتقاد به غيبت

  

   محبت امام زمان(عج)                                   تاثير دعا براي فرج

   

  ياران امام زمان(عج) در زمان غيبت

 

منبع : امامزاده سید محمود[ سه شنبه 24 دي 1392 ] [ 10:39 ] [ مرتضی ذاکری ]